Kontrola temelja


Nakon izgradnje temelja vrši se kontrola izvedenih temelja, izrađuje se skica i zapisnik, koji su obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezni deo tehničke dokumentacije u postupku dobijanja upotrebne dozvole.

Kontrola temelja se vrši u smislu položaja, geometrije i visine.

Nakon izvršenog snimanja i upoređivanja, ako je sve u redu, izdaje se potvrda o tome da je sve izvedeno po projektu, građevinskoj i lokacijskoj dozvoli.

Ova potvrda se prosleđuje opštini ili gradu ( u zavisnosti od koga je izdata građevinska dozvola ) koji onda izdaju konačnu potvrdu o ispravnosti postavljenog objekta.