Katastarsko Topografski Plan


Pre početka projektovanja objekta (stambenih, poslovnih, infrastrukturnih, puteva, vodova…) ili izrade projekta preparcelacije, obavezna je izrada katastarsko-topografskog plana na kojem će se odvijati projektovanje. Time je izbegnuto projektovanje na netačnim odnosno neažurnim i nedovoljno detaljnim katastarskim planovima, kao i kasniji problemi pri ishodovanju upotrebne dozvole odnosno potvrde projekta parcelacije.

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela.

Katastarsko-topografski plan se izrađuje u digitalnom i analognom obliku.

Preko 500 hektara smo snimili i izradili katastarsko-topografske planove za potrebe projektovanja različitih objekta (stambenih, poslovnih, infrastrukturnih, puteva, vodova…), izrade projekta preparcelacije, izrade projekta izvedenih objekata…