Izrada Topografskog Plana


Situacioni, odnosno topografski plan takođe predstavlja grafički prikaz terena sa visinskom predstavom ili bez nje, samo što za razliku od katastarsko-topografskog plana ne sadrži obavezni prikaz granica parcele..

Topografski plan je crtež koji u digitalnom ili analognom obliku pokazuje glavne faktičke karakteristike na terenu, kao što su zgrade, ograde, putevi, reke, jezera… Pored toga na topografskom planu je prikazana i namena zemljišta, kao što su njive, šume, voćnjaci… Topografski plan se izrađuje u razmeri koju zahteva investitor, odnosno projektant.

Najviše topografskih odnosno situacionih planova smo izradili za potrebe izdavanja uverenja o udaljenosti kladionice odnosno objekta za igre na sreću od školske ustanove, a snimili smo preko 700 hektara za različite potrebe.